lørdag 6. september 2014

Erik Erikssøn Bye (01.03.1926 - 13.10.2004)


«Anna Lovinda» er en av Erik Byes mest kjente viser. Inspirasjon til sangen fikk Bye fra en gravstein på kirkegården i Westport, i følge «Norsk visebok», en liten fiskerlandsby på Ny-Englandkysten. Der sto det (ifølge introen til Byes egen innspilling av sangen): «Her hviler Anna Lovinda, død 12. april 1872, 20 år gammel. Hun var enke etter kaptein Ebenezer Hunt, som gikk ned med sitt skip samme år, 25 år gammel».

Erik Bye.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar