søndag 2. november 2014

Med loven i hånd..

Erik

Bildet oser av kjærlighet! De frammøtte benytter seg av vår tids sterkeste symbol for kjærlighet: "Det mobile, håndholdte fingerhjerte" i en spontankjærlig gest.

§1 Med bøter straffes den eller de som ikke med nødvendig styrke kan framvise den normerte kjærlighet for de for de barn de pliktmessig har omsorg for.

§2 Alle barn har lovfestet rett til å få servert krepse-paté under samlingsstunden.  Med fengsel straffes avvik fra denne paragraf. 

 
 
 
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar