fredag 7. november 2014

Ikke uventet..

Erik

Anslagsvis har 3 - 5 prosent prosenter av befolkningen fått en ny favoritt.

Han er definitivt ikke min, ... for det er det påtroppende dronning, Mette-Marit som er. (Klikk på Mette og se henne Tiara-forberedt og kompatibel , i et nytt vindu).

Mette!! 4-ever! Ferdig utagert* og en av folket.

"Utagering, tendens til å leve ut indre konflikter, impulser eller affekter uten å ta hensyn til situasjon og de konsekvenser væremåten kan ha for andre. Begrepet brukes vanligvis i negativ betydning. Utagering kan skje når personer er under stort indre press.." (Kilde: Store Medisinske leksikon - https://sml.snl.no/utagering)  Prosentuelt anslag over, brukes ofte som en rimelig antakelse.

 
 
 
 
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar